Gladi Basa Jawa SD/MI Kelas II

Rp 68.000
Kode Buku : 20-400-0220-0
Penulis Buku : Dhita Puspitasari Sukendro, Triana Wahyu Susanti
ISBN Buku : 978-602-295-067-7
Halaman Buku : 136
Ukuran Buku : 19,5 x 25,5

Buku Gladhi Basa Jawa kanggo SD/MI punika karakit mawi Pendekatan Berbasis Teks. Ing pendekatan punika materi kasajekaken mawi maneka warna wacan, pramila dipunremeni para siswa. Kaunggulan ing buku punika antawisipun:

  • Materinipun kasajekaken arupi kegiyatan-kegiyatan supados para siswa aktif ing salebeting pasinaon kanthi konsep 5M, inggih punika: Mengamati-Menanya-Mencoba-Menalar-Mengomunikasikan/Membentuk Jejaring.
  • Buku punika dipunjangkepi gegladhen (latihan-latihan) ingkang ngutamekaken aspek religius, sikap, kognitif, lan psikomotorik kangge ngulinakaken para siswa amrih saged ngembangaken potensi diri kanthi cara mandhiri.
  • Buku punika dipunjangkepi Kamus Cilik lan Cathetan Ringkes ing saben piwucal (bab), supados para siswa saged mangertosi lan ngidentifi kasi pangucapan basa Jawi kanthi trep.
  • Buku punika ugi dipunjangkepi Gladhi Kompetensi Wulangan ing saben piwucal (bab) lan Gladhi Kompetensi Semester ing pungkasan semester kangge nyengkuyung ketrampilan lan panguwaosanipun basa Jawi para siswa.
Jumlah:
Scroll